• BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  Dinh dưỡng là quá trình cơ thể sống thu nhận, chuyển hóa và sử dụng các chất hóa học từ thức ăn để duy trì sự sống.

   96 p ktktkontum 09/10/2016 6 2

 • BÀI GIẢNG THỨC ĂN GIA SÚC

  BÀI GIẢNG THỨC ĂN GIA SÚC

  Việc phân loại thức ăn giúp cho người chăn nuôi biết chọn và định hướng sử dụng thích hợp từng loại thức ăn cho từng đối tượng gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

   80 p ktktkontum 09/10/2016 3 0

 • GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc và liệu pháp điều trị các bệnh nội khoa

   61 p ktktkontum 09/10/2016 2 0

 • GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT

  GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT

  Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

   61 p ktktkontum 09/10/2016 2 0

 • BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học và hóa học, từ đó đưa ra định nghĩa hóa sinh và nắm được đối tượng của hóa sinh là gì?

   63 p ktktkontum 09/10/2016 10 5

 • BÀI GIẢNG VI SINH VẬT HỌC

  BÀI GIẢNG VI SINH VẬT HỌC

  Cung cấp kiến thức về đặc điểm cũng như lịch sử phát triển ngành vi sinh vật học

   60 p ktktkontum 09/10/2016 3 0

 • BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ SINH SẢN

  BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ SINH SẢN

  Công nghệ sinh sản

   62 p ktktkontum 09/10/2016 3 0

 • BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  Kiến thức về đặc điểm các loài ong mật, sự phát triển các loại hình ong và các tập tính của ong mật

   26 p ktktkontum 09/10/2016 3 0

 • BÀI GIẢNG NGOẠI KHOA

  BÀI GIẢNG NGOẠI KHOA

  Ngoại khoa chuyên nghiên cứu những nguyên tắc và phương pháp chung thực hiện các phẫu thuật ngoại khoa và các bệnh ngoại khoa xảy ra ở vật nuôi

   120 p ktktkontum 09/10/2016 3 0

 • GIÁO TRÌNH VỆ SINH VẬT NUÔI

  GIÁO TRÌNH VỆ SINH VẬT NUÔI

  Vệ sinh vật nuôi

   81 p ktktkontum 09/10/2016 3 0

 • GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  Hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn

   164 p ktktkontum 09/10/2016 4 1

 • BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI GIA CẦM

  BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI GIA CẦM

  Môn học chăn nuôi gia cầm có mục đích nghiên cứu riêng biệt, rõ ràng với đối tượng nghiên cứu của nó là gia cầm.

   177 p ktktkontum 09/10/2016 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số